Miljørådgiver på Sjælland

Vingeforsøg

★★★★★

5 ud af 5 stjerner

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

Eksperter i jord

Forsøgenes udførelse

Ved fast jord benyttes vinge A og ved blød vinge B. Vingen trykkes eller bankes ned i jorden og der foretages normalt målinger for hver 20 cm´s dybde. Målingerne fortages ved at dreje håndtaget støt og meget langsomt, idet man samtidig holder øje med fjedervægtens viser. Kraften vil under drejningen vokse til et maximun og derefter aftage.

Maximumaflæsningen noteres. Drejningen bør foretages så langsomt, at det tager mindst 1 min. pr. omdrejning. Derefter drejes boret 4 hele omgange, således at jorden omkring vingen omrøres, hvorefter forsøget gentages nøjagtigt som før. Det må under de 4 omdrejninger undgås at vingeboret skruer sig ned i intakt jord. Ved det første forsøg findes jordens forskydningsstyrke i omtrent uforstyrret tilstand (Cv) og ved det andet i omrørt tilstand (Cvr).

Læs mindre Læs mere

Jordens forskydningsstyrke

Bestemmelse af jordens forskydningsstyrke

Jordens forskydningsstyrke Cv (i t/m2) bestemmes ved at dividere maximumsaflæsningen P (i kg) på fjedervægten med følgende omsætningstabel. Omsætningstallet varierer lidt med aflæsningens størrelse, men til praktisk brug er de anførte middelværdier tilstrækkeligt nøjagtige.

Almindeligvis benyttes vinge A ved forsøgene. Viser det sig at jordens forskydningsstyrke gennemgående ligger under 12 t/m2, skiftes til vinge B, der giver nøjagtigere målinger i blød jord.

For kohæsive jordarter (ler, dynd og lign.) kan de målte forskydningsstyrker b.la. benyttes til bestemmelse af jordens bæreevne (bundbelastning) ved direkte fundering ved hjælp af følgende udtryk:

Langstrakte fundamenter: P brud = 5,2 x Cv (t/m2)

Kvadratiske fundamenter: P brud = 6,5 x Cv (t/m2)

Læs mindre Læs mere

Forbehold

Ved anvendelse af resultaterne af vingeforsøg må man udtrykkeligt gøre sig følgende forhold klart:

Det vil være en forudsætning for direkte anvendelse af vingeforsøgenes resultater at vide, i hvilke jordarter forsøgene er udført. Såfremt de er udført i sand (silt eller grus) eller meget sandede jordarter, kan resultaterne ikke anvendes direkte, men blot give et indtryk af lejringstætheden.

I disse tilfælde må dimensioneringen af et fundament ske på de for friktionsjord gældende regler.
Ved forsøg i ler (specielt moræneler) må man være opmærksom på, at store forskydnigsstyrker muligvis kan hidhøre fra, at vingebladene har hængt sig fast i sten.

Resultaterne af sådanne forsøg bør der naturligvis ses helt væk fra vingeforsøgene kan ikke stå alene når man skal vurdere evt. risiko for fremtidige sætninger, men resultaterne kan indgå i den samlede beregning.

Læs mindre Læs mere

Håndvinge A (lille)
N= 0,685 m2 kg/t

Håndvinge B (stor)
N= 2,10 m2 kg/t

Vingeforsøg

Omsætningstabel for håndvinger

Håndvinge A (lille)

N= 0,685 m2 kg/t
Kg-aflæsCv (t/m2)Cv (kN/m2)
11,515
22,929
34,343
45,858
57,272
68,686
710100
811,3113
912,7127
1014,1141
1115,4154
1216,7167
1318,1181

Cv
1,5 t/m2

Cv
15 kN/m2

Cv
2,9 t/m2

Cv
29 kN/m2

Cv
4,3 t/m2

Cv
43 kN/m2

Cv
5,8 t/m2

Cv
58 kN/m2

Cv
7,2 t/m2

Cv
72 kN/m2

Cv
8,6 t/m2

Cv
86 kN/m2

Cv
10 t/m2

Cv
100 kN/m2

Cv
11,3 t/m2

Cv
113 kN/m2

Cv
12,7 t/m2

Cv
127 kN/m2

Cv
14,1 t/m2

Cv
141 kN/m2

Cv
15,4 t/m2

Cv
154 kN/m2

Cv
16,7 t/m2

Cv
167 kN/m2

Cv
18,1 t/m2

Cv
181 kN/m2

Håndvinge B (stor)

N= 2,10 m2 kg/t
Kg-aflæsCv (t/m2)Cv (kN/m2)
10,55
20,99
31,414
41,919
52,323
62,828
73,232
83,737
94,141
104,646
11550
125,454
135,959

Cv
0,5 t/m2

Cv
5 kN/m2

Cv
0,9 t/m2

Cv
9 kN/m2

Cv
1,4 t/m2

Cv
14 kN/m2

Cv
1,9 t/m2

Cv
19 kN/m2

Cv
2,3 t/m2

Cv
23 kN/m2

Cv
2,8 t/m2

Cv
28 kN/m2

Cv
3,2 t/m2

Cv
32 kN/m2

Cv
3,7 t/m2

Cv
37 kN/m2

Cv
4,1 t/m2

Cv
41 kN/m2

Cv
4,6 t/m2

Cv
46 kN/m2

Cv
5 t/m2

Cv
50 kN/m2

Cv
5,4 t/m2

Cv
54 kN/m2

Cv
5,9 t/m2

Cv
59 kN/m2