Geoteknik

I forbindelse med ethvert projekt er det vigtigt på forhånd at kende til geologien. Hertil kan man bruge forskellige teknikker.

Afhængigt af hvad arealet ønskes anvendt til, udarbejder rådgivere retningslinier for hvordan byggeriet skal udformes.

Der findes flere forskellige jordtyper og muligheder/begrænsninger for hver enkelt af dem, alt efter hvad der er væsentligt anvendes forskellige metoder til bedømmelse af jorden.
Blot for at nævne nogle:

Hydrometer- og sigteanalyser

Anvendes særligt med henblik på nedsivningsanlæg.

Pladebelastning og faldlod/minifallod

Anvendes på eksisterende veje/pladser for vurdering af bæreevne.

Vingeforsøg

Anvendes for vurdering af bæreevne ved fundamenter.

Troxler

Anvendes for vurdering af komprimeringsgraden af indbygget materiale.

Teksturbetegnelse % Ler (under 0,002 mm) % Silt: (0,002-0,02 mm) % Finsand (0,02-0,2 mm) % Sand, (0,2-2 mm) % Humus
Grovsandet jord 0-5 0-20 0-50 75-100 under 10
Finsandet jord 0-5 0-20 40-95 75-100 under 10
Grov lerblandet sandjord 5-10 0-25 0-40 65-95 under 10
Fin lerblandet sandjord 5-10 0-25 40-95 65-95 under 10
Grov sandblandet lerjord 10-15 0-30 0-40 55-90 under 10
Fin sandblandet lerjord 10-15 0-30 40-90 55-90 under 10
Lerjord 15-25 0-35 40-85 under 10
Svær lerjord 25-45 0-45 10-75 under 10
Meget svær lerjord 45-100 0-50 0-55 under 10
Siltjord 0-50 20-100 0-80 under 10
Humus under 10