Affaldshåndtering

Affaldshåndtering  bliver mere og mere udbredt, og der kommer hele tiden et større fokus på området.

Hvert år frembringes der tæt ved 2 milliarder tons affald i medlemsstaterne, herunder farligt affald. Desværre stiger dette tal stadig.

At deponere affaldet er ikke nogen bæredygtig løsning.  Som følge af de udledninger og stærkt forurenende reststoffer, bortskaffelse resulterer i, er dette heller ikke nogen tilfredsstillede løsning.

Den bedste løsning består derfor i at forhindre, at affaldet opstår. Hvis dette ikke er muligt, kan affaldet genanvende i produktcyklussen. Det sker ved at genvinde enkelte bestanddele, når dette kan lade sig gøre på et forsvarligt og økonomisk grundlag.

Hvis jorden kan genanvendes efter bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, kan dette ske uden tilladelse, medmindre kommunen eller amtet har gjort indsigelse inden 4 uger efter anmeldelsen.

Senest 4 uger før genanvendelse af jord efter genanvendelsesbekendtgørelsen, skal brugeren indgive skriftlig anmeldelse. Anmeldelsen skal ske til det amt, hvori genanvendelsesprojektet agtes udført.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud