Brøndsløjfning

Når en boring eller en brønd ikke længere er i brug, påhviler det grundejeren ifølge ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land”, at den sløjfes forskriftsmæssigt af en person med brøndborercertifikat(B).

Korrekt sløjfning af en brønd eller boring er vigtigt, da den ellers kan transportere forurening direkte fra overfladen ned til vores drikkevand. Som du måske ikke ved, er det ikke kun gødnings- og sprøjtemidler, men også naturligt forekommende stoffer, som indgår i det naturlige kredsløb og derfor er gavnlige for miljøet ovenpå jorden, der er skadelige for vore følsomme grundvandsmagasiner.

Det meste af vores drikkevand er flere hundrede år gammelt, og sådan skulle det gerne også være fremover. Sløjfning skal følge faste regler og procedurer, som vi hos boringssløjfning.dk har mange års erfaring med. Der er også en del papirarbejde med anmeldelse og indberetning, som vi også tager os af for dig, herunder anmeldelse af sløjfningen til din kommune, som skal indsendes senest to uger før arbejdet påbegyndes.

KBJ Miljø samarbejder med http://boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.”