Profil

Om KBJ Miljø

KBJ Miljø er etableret i 1999 og omformet til ApS i 2004. Alle anparter ejes af Kim Barth Jakobsen.

KBJ Miljø ApS er et specialfirma til analyse, prøverrensning og bortskaffelse af ren og forurenet jord kl. 0/1 genanvendelse/deponering f.eks. i grusgrave, støjvolde eller terrænreguleringer.

Vi arbejder med effektivt udstyr

Vi har professionelt GPS udstyr, så vi er i stand til at foretage præcise indmålinger af udtaget prøver eller opmålinger af arealer og miler. Udstyret kan endvidere anvendes til afsætning af brønde, ledninger, kantsten og andre konstruktioner.

Efter udført arbejde kan vi fortage den nødvendige indmåling og dokumentation overfor bygherre.

Der blev i løbet af vinteren 2010 udbygget med geoteknik som hydrometer- og sigteanalyser samt vingeforsøg og komprimeringskontrol med Troxler.

Tag en miljørådgiver med på råd

KBJ Miljø ApS er uafhængig af interesser indenfor modtageranlæggene, vognmænd og entreprenører og vil altid tilstræbe at yde miljømæssigt, fagligt og økonomisk optimale løsninger koordineret efter myndighedernes krav til miljø­opgaven og forureningens karakteristik.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på tlf.
24 24 12 96 eller via mail info@kbj-miljo.dk.

Vi glæder os til at hjælpe jer.