Miljørådgiver på Sjælland

Jordkategori og anlæg

★★★★★

5 ud af 5 stjerner

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

Eksperter i jord

Jordkategori og anlæg

Jordkategori og anlæg er afgørende faktorer i enhver bygge- og landskabsarkitekturprojekt. Jordkategori refererer til klassificeringen af jordtyper baseret på deres egenskaber som tekstur, dræning og bæreevne.

Korrekt identifikation af jordkategori er vital for at sikre stabiliteten og holdbarheden af konstruktioner. Anlæg omfatter installation af infrastruktur som veje, stier og forsyningslinjer, der er nødvendig for projektets funktionalitet og æstetik.

Professionelle inden for dette felt skal have dybdegående viden om geoteknik og anlægsteknik for at levere sikre og effektive løsninger. Samspillet mellem jordkategori og anlæg er derfor essentielt for succesfuld projektgennemførelse.

Dit overblik over jordkategori og anlæg

Overblik over jordkategori og anlæg

JordklasserBeskrivelse af jordklasserDeponerings muligheder
Kl. 0Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald. Jorden kan have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko.Under vandspejl
Kl. 0 > < Kl. 1 Terrænregulering med jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.
Kl. 1Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgiv- ningen. Der kan være særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.Volde
Kl. 2Jorden defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Kræver tilladelse efter miljøbeskyttelses-loven (§19 eller §33), med mindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.Kyst nære depoter/ kerne af volde
Kl. 3Forurenet jord til rensning eller deponering. Jorden defineres som forurenet jord og skal til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.Kyst nære depoter/ kerne af volde
Kl. 4Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering Jorden defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.Rensning

Beskrivelse af jordklasser
Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald. Jorden kan have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Deponerings muligheder
Under vandspejl

Deponerings muligheder
Terrænregulering med jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.

Beskrivelse af jordklasser
Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgiv- ningen. Der kan være særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.

Deponerings muligheder
Volde

Beskrivelse af jordklasser
Jorden defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Kræver tilladelse efter miljøbeskyttelses-loven (§19 eller §33), med mindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.

Deponerings muligheder
Kyst nære depoter / kerne af volde

Beskrivelse af jordklasser
Forurenet jord til rensning eller deponering. Jorden defineres som forurenet jord og skal til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.

Deponerings muligheder
Kyst nære depoter / kerne af volde

Beskrivelse af jordklasser
Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering Jorden defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.

Deponerings muligheder
Rensning

Kontakt os

Få et tilbud på jordhåndtering efter jordkategori

Kontakt os i dag ved at skrive til os gennem kontaktformularen her på siden eller på [email protected].
Du kan også ringe til os på telefonnummer 24 24 12 96 for et uforpligtende på håndtering af din jord efter jordkategori og anlæg.