GeoMiljø

Jordhåndtering

Der udtages prøver iht. den vurderede mængde jord der fordeles repræsentativt mellem evt. jordmiller og den intakte jord.

miljørådgivning

Jordanalyser

Vi har GPS udstyr så vi er i stand til at foretage præcise indmålinger af udtagede prøver, eller opmålinger af arealer og miler.

img3

Kontakt os her

Ønsker du at vide mere om vores arbejdsmetoder, er du altid velkommen til
at kontakte os for, at høre nærmere.

Jordprøver

Miljørådgivning

Har I mistanke om forurenet jord på jeres grund, så kan KBJ Miljø hjælpe med professionel miljørådgivning.

KBJ Miljø laver jordprøver og oprensninger af almindelige grunde samt kortlagte arealer (§ 8 ansøgninger).

Hos KBJ Miljø ApS har vi mange års erfaring inden for almindelig jordprøvetagning.

Udførelse af jordprøver

Når vi hos KBJ Miljø bliver tilkaldt bygge og -anlægsprojekter, er det ofte for at fjerne overskydende jord.

Før jorden kan sendes videre i systemet, skal vi foretage jordprøver.

Ved udførelse af jordprøver anvises jorden til nærmeste jordmodtager. Dette giver oftest også den billigste løsning, når vognmandsydelserne bliver lagt oveni deponeringsomkostningerne.

Vi rådgiver dig til den bedste løsning

Vi kender alle love og regler indenfor jordprøver, jordprøvetagning og efterfølgende anvisninger, der skal udarbejdes til kommunerne. Herved kan vi rådgive dig til den bedste løsning.

Efter udførelse af jordprøver foretager vi jordanalyser, rensning af jordforurening samt bortskaffelse af jord.

Vi kan desuden transportere ren jord til terrænreguleringer, grusgrave og støjvolde, let forurenet jord til specialdepoter samt kraftigt forurenet jord til jordrensningsanlæggene.

Kontakt os for en professionel løsning

jordprøver

Ønsker du at vide mere om vores arbejdsmetoder, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan træffes på tlf. 24 24 12 96 eller via mail info@kbj-miljo.dk.

Vi servicerer på hele Sjælland, men vi kører også til Jylland og Fyn ved større opgaver.