img1

Jordhåndtering

Der udtages prøver iht. den vurderede mængde jord der fordeles repræsentativt mellem evt. jordmiller og den intakte jord.

img2

Jordanalyser

Vi har GPS udstyr så vi er i stand til at foretage præcise indmålinger af udtagede prøver, eller opmålinger af arealer og miler.

img3

Kontakt os her

Ønsker du at vide mere om vores arbejdsmetoder, er du altid velkommen til
at kontakte os for, at høre nærmere.

Velkommen til KBJ Miljø ApS – vi har fokus på miljøet

KBJ Miljø laver rådgivning, jordprøver og oprensninger af almindelige grunde samt kortlagte arealer (§ 8 ansøgninger) KBJ Miljø ApS blev grundlagt for 14 år siden og har erfaring indenfor almindelig jordprøvetagning hvor ren jord skal dokumenteres samt kortlagte ejendomme, der er langt mere problematiske mht. regler defineret af kommuner og Regioner.

Udførelse af jordprøver

Når vi hos KBJ Miljø bliver tilkaldt bygge og anlægsprojekter, er det ofte for at fjerne overskydende jord. Før jorden kan sendes videre i systemet, skal vi foretage jordprøver inden. Ved udførelse af jordprøver, anvises jorden til nærmeste jordmodtager og oftest derfor også den billigste løsning når vognmandsydelserne bliver lagt ovenpå deponeringsomkostningerne.

Vi kender alle love og regler indenfor jordprøver, jordprøve-tagning og efterfølgende anvisninger der skal udarbejdes til kommunerne. Herved kan vi rådgive dig i den bedste løsning.

Udover foretagelse af jordprøver, kan vi også transportere ren jord til terrænreguleringer, grusgrave og støjvolde, let forurenet jord til specialdepoter og kraftig forurenet jord til jordrensningsanlæggene.

Kontakt os for en professionel løsning

Ønsker du at vide mere om vores arbejdsmetoder, er du altid velkommen til at kontakte os for, at høre nærmere. Vi kan træffes på tlf. 24 24 12 96. Vi servicerer på hele Sjælland primært Københavnsområdet men kører også til Jylland og Fyn ved større opgaver.