Kontrol af bæreevne

Før udførelse af en hver anlægsopgave er det altid vigtigt at undersøge bæreevnen.

Hvis det drejer sig om punktfundamenter eller randfundamenter tjekkes bæreevnen ved udførelse af vingeforsøg.

Ved nyanlæg af veje og pladser, eller ved opfyldning i eller omkring bygninger, kontrolleres bæreevnen (komprimeringsgraden) af indbygget jord og grus med Troxler (Isotopsonde)

Bæreevnen på eksisterende pladser og veje kontrolleres ved udførelse af pladebelastnings forsøg, faldlod eller mini faldlod.