Bortskaffelse af jord

Bortkørsel af jord

Hos KBJ Miljø tilbyder vi professionel jordhåndtering med alt hvad det indebærer.

Når den forurenede jord er blevet analyseret og renset, så er sidste skridt at bortskaffe den.

Vi klarer hele processen

Har du mistanke om jordforurening på en grund, så kan vi hjælpe med hele processen.

KBJ Miljø klarer jordprøver og jordanalyser, rensning af forurenet jord og ikke mindst bortkørsel af jord. Vi anmelder desuden flytningen og varetager dokumentationen.

Det er vigtigt, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med lovgivning og gældende vejledninger.

Hos KBJ Miljø har vi mange års erfaring i branchen, og I får professionel miljørådgivning i høj kvalitet.

KBJ Miljø hjælper med bortskaffelse af jord

KBJ Miljø følger markedet og tilbyder i samarbejde med forskellige vognmænd bortskaffelse af jord fra din byggeplads.

På baggrund af analyseresultaterne skriver vi anvisninger til kommunen, som giver os lov til at flytte jorden til jordmodtagere.

Lastbiler

Vi har forskellige lastbiler, og vi vælger den lastbil, som er mest passende til opgaven.

Ved kørsel med lastbil er størrelsen på grunden samt til- og frakørselsforhold en vigtig forudsætning for valg af lastbiltype.

bortkørsel af jord

Afhængig af forholdene vælges den lastbil der er passende til opgaven. Ud fra en økonomisk betragtning er det altid en fordel at køre med størst mulig lastbil.

Flere aksler på en lastbil giver større lasteevne og dermed en bedre kørselsøkonomi.

Når der skal køres med lastbil bør man være opmærksom på, at lastbiler vejer meget, og fortov, indkørsler og lignende er ikke lavet til at bære den store vægt, hvorfor jernplader ofte kan være en god ide.

Hvis der er luftledninger, skal der være en frihøjde på minimum 5 m.

bortskaffelse af jord

Ring og få rådgivning

Skal I have bortskaffet jord eller generel rådgivning om forurenet jord, så står vi klar til at hjælpe.

Kontakt os på tlf: 24 24 12 96 eller via mail info@kbj-miljo.dk og hør nærmere om mulighederne for at bortskaffe jord.