Vaskeanlæg

Vi arbejder for tyske AKW GmbH med salg og markedsføring af anlæg til vådmekanisk sortering af råstoffer inddelt i (1) finpartikler, (2) sand, (3) grus, (4) sten.

Materialer der kan sorteres:

(a) : Forurenet jord,
(b) : Vejopfej,
(c) : Havneslam.

Metodikken er sortering i en vådproces hvor der sker en opkoncentration af forureningerne som f.eks (Olie, Metaller, PAH, Furaner, Dioxiner & Opløsningsmidler) typisk på filterkagen der er den finpartikel del fra sorteringen.

Udstyr og processen beregnes af AKW iht. behandlingskrav til materialet der skal behandles.

Komponenterne der anvendes i anlæggene er f.eks:

  • Hydrocykloner
  • Fangfiltre
  • Modstrøms-sorterer/klasserer
  • Fritfaldklasserer
  • Vasketromler
  • Attrititionsceller
  • Båndtørrer
  • Gravimetrisk arbejdende spiraler.