Jordanmeldelse

Anmeldelse af Jordflytning

Få foretaget jordanmeldelse hos KBJ Miljø

Du skal anmelde flytning af jord til kommunen, hvis jorden er områdeklassificeret eller kortlagt. Hvis grunden er kortlagt skal du have godkendt en jordhåndteringsplan først.
Når jorden kommer fra et kortlagt areal du indsende en jordhåndteringsplan, som vi skal godkende før vi kan anvise jorden.

Kommer jorden fra ikke anmeldepligtige områder, skal der kun gives info til modtager. Modtagere kan være underlagt krav om godkendelser.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Sorter jorden og undgå sammenblanding af ren og forurenet jord

  Du skal så vidt muligt sortere jorden så fyld og intakt jord ikke blandes sammen. Hvis du på forhånd kender forureningsgraden af jorden, skal du undgå at blande forurenet jord sammen med ren jord. Beton, brokker, tegl og asfalt m.v. skal sorteres fra, inden jorden kan deponeres eller renses.

  Kontakt os hvis du støder på ukendt forurening under gravearbejdet

  Hvis du under et bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, støder på en uforudset forurening af jorden, skal du standse arbejdet og underrette kommunen. Det gælder også for et kortlagt areal, hvor du konstaterer en forurening, der ikke er beskrevet i kortlægningen eller i graveplanen.

  Jordweb og flytjord, den digitale anmeldelse / KL-skemaerne, den papirlignende anmeldelse.

  Afhængigt af hvilken kommune der skal flyttes jord anvendes 1 af de ovenstående metoder.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud