Professionel jordhåndtering

Skal du have bortskaffet større mængder jord eksempelvis i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt? Hos KBJ Miljø foretager vi professionel jordhåndtering med alt hvad det indebærer. 

Vi følger markedet og tilbyder i samarbejde med forskellige vognmænd at bortskaffe jorden fra din byggeplads. Derudover foretager vi jordprøverjordanalyserrensning af forurenet jord samtidigt med, at vi varetager dokumentationen og anmelder flytningen.

Du kan i et samarbejde med os være tryg ved, at du får bortskaffet din jord lovligt, effektivt og til en stærkt konkurrencedygtig pris.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Vejen fra anlæg til modtager

  For at kunne anmelde en jordflytning skal der foreligge forskellige dokumentationer mht. prøvefrekvens, analyseparametre, koncentrationsniveau og forureningstype.

  Dokumentationen forudsætter i øvrigt et kendskab til dispositionsreglerne. Derudover er markedet for jordmodtagere i konstant forandring, og det kræver kendskab til markedet at finde den mest fordelagtige pris.

  Med andre ord er det ikke altid helt ligetil at bortskaffe større mængder jord, og det kan give god mening at tage kontakt til en professionel.

  Jord gravning

  Sagsbehandling

  Sagsbehandlingen på et projekt afhænger af arealets historik og områdeklassificering.

  Man kortlægger et areals mulige forurening ved at studere de aktiviteter der er sket på ejendommen.

  Derved danner man sig som rådgiver et overblik over typisk forurenede aktiviteter som f.eks. olietanke, oplagspladser, olieudskillere, olie spild, kemikalie forbrug i produktionsprocesserne samt erfaringer for, hvad man tidligere gjorde ved affald.

  Et skræddersyet tilbud

  Når du kontakter KBJ Miljø ser vi nærmere på omstændighederne og sammensætter derefter et skræddersyet tilbud.

  Afhængig af mængder og tilkørselsforhold vælges mellem forskellige lastbiler, sættevogne, bil med anhænger, 4- og 3 akslede biler både med og uden grab. Derudover følger vi markedet, så vi kan finde den helt rigtige modtager.

  Vi tilbyder desuden at foretage en ’forklassificering’ af jorden på et tidligt tidspunkt, da dette som regel kan spare både tid og penge.

  Vi arbejder på hele Sjælland, herunder i København, og vi står altid klar til at afgive et uforpligtende tilbud.

  Tag endelig kontakt på tlf. 24 24 12 96 eller via mail info@kbj-miljo.dk og hør nærmere om mulighederne for at bortskaffe din jord.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud