Miljørådgiver på Sjælland

Geotekniske analyser

★★★★★

5 ud af 5 stjerner

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

Eksperter i jord

Geotekniske analyser

For at få styr på jorden kan der rent geoteknisk foretages flere analyser

Geotekniske analyser: Inden opstart på et hvert projekt, afhængig af projektet størrelse og kompleksitet, er det altid en god ide at forsøge at danne sig et vist overblik over jordens beskaffenhed.

I forbindelse med byggeri kan der med fordel udføres en Geotekniske analyse. Man udfører en eller flere boringer på stedet, for at bestemme opbygningen af jordlagene.

Normalt laver der også vandindholdsbestemmelse og vingeforsøg.

Boringerne og forsøgene samles i en rapport der beskriver beskaffenhed og hvilke forholdsregler der bør træffes for udførelse af et givent projekt.

Læs mindre Læs mere

Professionel geoteknisk analyse

Geoteknisk analyser

Sigtekurver laves af jorden på stedet hvor man ønsker at etablere et nedsivningsanlæg. Hvis indeholdet af småt (filler) er for stort, pakker jorden og nedsivningen vanskeliggøres.

Hvis man skal indbygge materialer er det også tilrådelig udføre sigteanalyse, materialet må ikke være for ens og indholdet af silt (Silt er et besværligt stof at have med at gøre.) skal, grundet fare for frostskader, være minimal.

Udføres i tilfælde af at sigteanalysen viser et stor gennemfald på 0,063 mm og der er tvivl om hvorvidt materialet kan anvendes ved nedsivningsanlæg. Slemmeanalysen bestemmer den nøjagtige kurve for materiale < 0,063 mm.
Analyse der anvendes til bestemmelse af indholdet af organisk materiale.
Analyser der beskriver forholdet mellem groft og fint materiale. Rent sand SE værdi = 100, rent ler SE værdi = 0.

Analyse der beskriver graderingen af materialet. Spredningen på de forskellige kornstørrelser.

U > 3 = ensartet materiale
U > 3 7 velgraderet materiale

Jo større u værdi jo nemmere kan materialet komprimeres.

Kapillaritet: Analyse der beskriver materialets evne til at transportere væske opad.

Ved indbygning af materialer bestemmes den optimale vægtfylde ved at udførelse af en indstampning. Enten som standard proctor eller som vibrationsindstampning.

Proctorværdien anvendes som reference når Troxleren skal måle komprimeringsgraden.

Geotekniske analyser

Skal vi analysere din jord?

Har du brug for geotekniske analyser til dit projekt? Kontakt KBJ Miljø via kontaktformularen, på [email protected] eller på telefon 24 24 12 96. Vi står klar til at hjælpe dig.