Udskiftning af olietank

Professionel udskiftning af din olietank

KBJ Miljø er din professionelle miljørådgivning, som blandt andet hjælper dig med jordanalyser, affaldshåndtering, GPS indmåling, m.m.

Hos os er miljøet og din tryghed i fokus. Vi hjælper når du skal have lavet ændringer eller har en fornemmelse eller viden om forurenet miljø omkring din ejendom. Vi har viden og speciale i lovgivning, så du får udført det korrekte stykke arbejde hver gang. Vores team består af professionelle og fagligt dygtige ansatte, som glæder sig til at hjælpe dig med optimale og betalelige løsninger til dit omkringliggende miljø.

En olietank er et anlæg til opbevaring af olie og kulbrinter fremstillet af råolie, som kan graves ned eller stå ovenover jorden på din ejendom. Gennem olietanken transporteres den oplagret olie, til dig og dit forbrug, inde i huset.

Dog har en olietank en udløbsdato. Dette skyldes at lækage på en olietank, kan medføre forurenet jord på din ejendom. Det forurenede jord kan resultere i sundhedsskadelige dampe, som kan trænge ind i dit hus og i værste fald forårsage lunge- og hjertekarsygdomme. 

På baggrund af dette er der ifølge lovgivningen en levetid på olietanke ud fra deres produktionsår. Ved at følge regler og lovgivning om olietanke, undgår man eventuelle olieudslip. På denne side kan du læse mere om levetiden på de forskellige tanke ud fra type og placering på din ejendom.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Tjek din olietank

  Det er dit ansvar at sørge for at din olietank ikke har overskredet sin frist, for din egen og dine omgivelsers skyld. Du kan tjekke din olietanks levealder ved hjælp af din tankattest eller mærket på din olietank. Dette mærke kan i nogle tilfælde også ses på påfyldningsstudsen. Hvis du ikke har en tankattest, kan din kommune have en kopi af din ejendoms olietank. Ud fra attest eller mærket kan du se fabriksåret på din tank, som er afgørende for levetiden. Læs nedenfor hvor lang en levetid din olietank som udgangspunkt har ud fra materiale, type og placering på ejendommen.

  Du kan også altid kontakte os med eventuelle spørgsmål gennem vores kontaktformular på siden eller gennem vores kontaktoplysninger. Her igennem kan vi guide og rådgive dig omkring din olietanks levealder, så du undgår en lækkende olietank.

  Udskiftning af nedgravet olietank

  Når du får nedgravet en olietank, er det dit ansvar at holde øje med hvornår den skal udskiftes, så du ikke oplever et læk fra din olietank. Din nedgravede olietank har i gennemsnit en levealder på 45 år fra produktionsåret. Ud fra type af materiale, varierer levealderen dog med cirka 10 år. Her kan du se levetiden på tre forskellige tanke under 6.000 liter, så du når at skifte din tank inden fristernes udløb.

  Er din olietank en ståltank med glasfiberbelægning, er levealderen på 40 år efter produktion. Har din tank også en indvendig korrosionsbeskyttelse hæves levealderen til 50 år. Hvis du har en plasttank, er udløbsdatoen sat til 45 år efter produktionsdatoen.

  Nedgravet olietank

  Udskiftning af overjordisk olietank

  Man kan også vælge at have en olietank placeret ovenpå jorden. Disse tanke kan stå udenfor huset, i lader og lignende, hvor den kan lagre din olie og transporterer den videre til dit forbrug. Herunder kan du se levetiden på overjordiske olietanke under 6.000 liter, så du ved hvor lang tid din tank kan holde sig ud i fremtiden.

  Hvis din olietank er lavet af stål, skal den sløjfes efter 30 år. Har ståltanken dog indvendig korrosionsbeskyttelse, er levetiden på 40 år. Du kan også have en overjordisk plasttank, enkelt- eller dobbeltvægget, som har en levealder på henholdsvis 25 år og 40 år.

  Udskiftning af indendørs olietank

  Vi kan også hjælpe dig med udskiftning af indendørs tanke, i for eksempel kældre, skure, lader, osv. Henvend dig allerede i dag og så svarer vi på dine spørgsmål og giver dig et uforpligtende tilbud på fjernelse af din indendørs tank.

  Udskiftning af olietank priser

  Prissætningen på udskiftning af olietanke varierer alt efter tankens materiale, placering og andre lignende forhold. Kontakt os med oplysninger om din olietank, og så giver vi dig en pris på sløjfningen af din under- eller overjordiske olietank.

  Sløjfning af olietank

  Vi hjælper dig med sløjfningen af din olietank. Om det er opgravning af olietank eller fjernelse af overjordiske tanke, er vi klar. Vi klarer både fjernelsen af din olietank og bortskaffelsen. Inden sløjfningen er det vigtigt at tanken er så tom som muligt for olie og slam, så vi undgår det farlige affald ved opgravning og fjernelse. Vi glæder os til at høre om din opgave.
  Olietank

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud