Jordkategori og anlæg

JordklasserBeskrivelse af jordklasserDeponerings mulighederModtageranlæg
Kl. 0Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald. Jorden kan have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko.under vandspejl
Kl. 0 > < Kl. 1 Column #2terrænregulering med jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.
Kl. 1Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgiv- ningen. Der kan være særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.volde
Kl. 2 Jorden defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Kræver tilladelse efter miljøbeskyttelses-loven (§19 eller §33), med mindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsenkyst nære depoter/ kerne af volde
Kl. 3Forurenet jord til rensning eller deponering. Jorden defineres som forurenet jord og skal til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.kyst nære depoter/ kerne af volde
Kl. 4Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering Jorden defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.rensning

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud