Få renset jorden

Når graden af jordforurening er specificeret, skal vi finde ud af, hvordan jorden skal håndteres. I de fleste tilfælde bliver jorden gravet væk.

Er det farligt at bo ovenpå forurenet jord?

Det kommer helt an på, hvor meget jorden er forurenet. De fleste arealer kun ramt i en beskeden grad.
I de fleste tilfælde vil du kunne anvende din grund og have på samme måde, som hvis din jord ikke var forurenet.

Hvis din jord under f.eks. en flisebelægning er forurenet. Har det i de fleste tilfælde ikke nogen konsekvenser, da jordforureningen er indkapslet, så ingen kan berøre den forurenet jord.

Jordforurening kan give dig problemer hvis du skal bygge nyt på den forurenet jord. Kommuner har særlige regler i forhold til ny bebyggelse. Dit nybyggeri må ikke forhindre, at man senere kan rense grunden.

Er du i tvivl om din jord er forurenet, ønsker du rådgivning eller hjælp med at få fjernet din forurenet jord, så ring 24 24 12 96 eller skriv til Info@kbj-miljo.dk vi svarer på din henvendelse hurtigst muligt.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Kend jordens forurening

  Inden vi udfører jordprøver og jordanalyser, kan I hos regionen og kommunen finde ud af, hvor stor sandsynligheden er for, at jeres grund er forurenet på baggrund af grundens historisk.

  Der findes tre typer af områder:

  • Kortlagte områder – opdelt i V (1+2), hvor det er dokumenteret, at der er jordforurening. V1 er en formodning om forurening baseret på, hvad der tidligere har været af industri eller lignende på grunden. V2 er dokumenteret, at der er forureninger, som skal undersøges, afgrænses, evt. oprenses og afdokumenteres.
  • Områdeklassificeringer – ligger i byområder, hvor der af og til forekommer sporadiske kraftigere forureninger, lettere forurenet jord eller ren jord.
  • Rene områder – findes udenfor områderne, der er kortlagte og områdeklassificerede. Her har man ingen formodning om, at der er forurenet jord.

  Hvilket område grunden ligger i, har betydning for rensning af forurenet jord.

  Fra rene områder kan jorden i visse situationer flyttes på et jordflytningsskema fra FlytJord eller JordWeb afhængig af jordmodtagers betingelser og uden, at der skal ske yderligere.

  Jord fra steder med områdeklassificeringer bliver testet for at se, om der er pletter med større koncentration af typisk lettere forurenet jord eller ren jord.

  Hvis der er nogle steder med større forurening, skal det i visse tilfælde på et specielt depot for forurenet jord, og ellers er der tale om en simpel jordflytning.

  KBJ Miljø hjælper med jordforurening

  Forurenet jord resulterer i en grund, som er mindre værd. Her er det vigtigt at overveje, hvad der skal stilles op med den forurenede jord.

  Hvis det viser sig, at der er jordforurening på grunden, skal dette bortskaffes. I langt de fleste tilfælde renses forurenet jord ved, at jorden graves op. Hvis den forurenede jord ikke kan renses ved at grave, så skal der enten understøbes og graves, og ellers går man til mere gennemgribende metoder.

  Tag KBH Miljø med på råd ved jordforurening

  Har du brug for hjælp til rensning af forurenet jord, så kontakt KBJ Miljø i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

  Vi arbejder på hele Sjælland og i visse situationer også i Jylland, og vi giver gerne et uforpligtende tilbud på jeres opgave.

  Ring til os på telefon 24 24 12 96 eller skriv en mail på info@kbj-miljo.dk.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud