Få foretaget jordanalyser hos KBJ Miljø

Hvis der er sandsynlighed for, at jorden er forurenet på den grund, hvor I vil bygge, så skal der foretages en jordanalyse.

Jordanalyser er efterhånden blevet en fast del af de fleste bygge- og anlægsprojekter, og der kan være mange forskellige grunde til at få foretaget en.

Skal I have foretaget en større jordflytning, er en jordanalyse afgørende for dokumentationen.

Hvis I derimod skal anlægge et bed eller plantemiljø, kan en jordanalyse give forståelse for det miljø, planterne skal trives i og kortlægge mulighederne for at forbedre miljøet.

Jordanalyser anvendes også ved børnehaver og legepladser for at undersøge, hvorvidt jorden er forurenet eller giftig, og flere private boligejere kan have glæde af en jordanalyser såfremt planterne i haven mistrives.

Efter jordprøven og jordanalysen er udført, skal den forurenede jord renses eller bortskaffes.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Analyseparametre

  Herunder fremgår de mest almindelige analyseparametre. Andre parametre kan selvfølgelig også forekomme aktuelle, og vi er meget fleksible og i stand til at imødekomme de fleste behov.

  • Udvaskningstest
  • Test af luft igennem absorptionsrør
  • Cyanidtest for totalcyanid og syreflygtig cyanid
  • Metaller (Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, arsen, kviksølv)
  • Organiske kulbrinter (Totalkulbrinter, BTX, MTBE, PAH, chlorerede nedbrydningsprodukter, vandblandbare opløsningsmidler, phenoler, plesticider, phtalater, PCP, PCB)
  • Næringsstoffer / egenskaber for vand (Kvælstof, phosfor, kalium, surhedsgrad, saltindhold, kornstørrelsesfordeling, vandindhold, humus, tørstofindhold, gløderest, COD, BOD, suspenderet stof, bundfældeligt stof)

  Da jordanalyser kan være lidt af en videnskab, bestræber vi os på at gøre resultaterne tilgængelige for jer. Vi lægger vægt på at præsentere resultaterne på en måde, så alle kan forstå dem.

  Hvis I er i tvivl om hvilke parametre, der er relevante at teste, står vi naturligvis også klar til at rådgive om selve analysen.

  Jord analyse

  Vi kører på hele Sjælland

  Vi kører på hele Sjælland, og vi kan hjælpe jer. Vi tilbyder gerne et uforpligtende tilbud.

  Vi står naturligvis klar til at besvare alle spørgsmål om stort og småt. Tag endelig kontakt på tlf. 24 24 12 96 eller via mail info@kbj-miljo.dk og hør nærmere om mulighederne i jordprøver og jordanalyser.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud