Forsøgenes udførelse:

Ved fast jord benyttes vinge A og ved blød vinge B. Vingen trykkes eller bankes ned i jorden og der foretages normalt målinger for hver 20 cm´s dybde. Målingerne fortages ved at dreje håndtaget støt og meget langsomt, idet man samtidig holder øje med fjedervægtens viser. Kraften vil under drejningen vokse til et maximun og derefter aftage.

Maximumaflæsningen noteres. Drejningen bør foretages så langsomt, at det tager mindst 1 min. pr. omdrejning. Derefter drejes boret 4 hele omgange, således at jorden omkring vingen omrøres, hvorefter forsøget gentages nøjagtigt som før. Det må under de 4 omdrejninger undgås at vingeboret skruer sig ned i intakt jord. Ved det første forsøg findes jordens forskydningsstyrke i omtrent uforstyrret tilstand (Cv) og ved det andet i omrørt tilstand (Cvr).

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  Bestemmelse af jordens forskydningsstyrke

  Jordens forskydningsstyrke Cv (i t/m2) bestemmes ved at dividere maximumsaflæsningen P (i kg) på fjedervægten med følgende omsætningstabel. Omsætningstallet varierer lidt med aflæsningens størrelse, men til praktisk brug er de anførte middelværdier tilstrækkeligt nøjagtige.

  Almindeligvis benyttes vinge A ved forsøgene. Viser det sig at jordens forskydningsstyrke gennemgående ligger under 12 t/m2, skiftes til vinge B, der giver nøjagtigere målinger i blød jord.

  For kohæsive jordarter (ler, dynd og lign.) kan de målte forskydningsstyrker b.la. benyttes til bestemmelse af jordens bæreevne (bundbelastning) ved direkte fundering ved hjælp af følgende udtryk:

  Langstrakte fundamenter: P brud = 5,2 x Cv (t/m2)

  Kvadratiske fundamenter: P brud = 6,5 x Cv (t/m2)

  Forbehold

  Ved anvendelse af resultaterne af vingeforsøg må man udtrykkeligt gøre sig følgende forhold klart:

  Det vil være en forudsætning for direkte anvendelse af vingeforsøgenes resultater at vide, i hvilke jordarter forsøgene er udført. Såfremt de er udført i sand (silt eller grus) eller meget sandede jordarter, kan resultaterne ikke anvendes direkte, men blot give et indtryk af lejringstætheden. I disse tilfælde må dimensioneringen af et fundament ske på de for friktionsjord gældende regler.
  Ved forsøg i ler (specielt moræneler) må man være opmærksom på, at store forskydnigsstyrker muligvis kan hidhøre fra, at vingebladene har hængt sig fast i sten. Resultaterne af sådanne forsøg bør der naturligvis ses helt væk fra
  Vingeforsøgene kan ikke stå alene når man skal vurdere evt. risiko for fremtidige sætninger, men resultaterne kan indgå i den samlede beregning.

  Omsætningstabel for håndvinger
  Håndvinge A (lille)
  N= 0,685 m2 kg/t

   

  Håndvinge B (stor)

   

  N= 2,10 m2 kg/t

  kg-aflæs. Cv (t/m2) Cv (kN/m2)
  11,515
  22,929
  34,343
  45,858
  57,272
  68,686
  710,0100
  811,3113
  912,7127
  1014,1141
  1115,4154
  1216,7167
  1318,1181
  kg-aflæs. Cv (t/m2) Cv (kN/m2)
  10,5 5
  20,9 9
  3 1,414
  41,9 19
  52,323
  62,828
  73,232
  83,737
  94,141
  104,646
  115,050
  125,454
  135,959

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud