Sløjfningsfrister

Tankplacering Tanktype Tankbeskyttelse Levetid / Alder Sløfningsfrist
Overjordiske Ståltanke Uden indvendig korrosionsbeskyttelse 30 31. august 2008
Uden indvendig korrosionsbeskyttelse 40
Ukendt Ukendt 31. august 2008
Plasttanke Enkeltvæggede 25 31. august 2008
Dobbeltvæggede 40
Ukendt Ukendt 31. august 2008
Nedgravede Ståltanke (Glasfiberbelagte) Uden indvendig korrosionsbeskyttelse 40 31. august 2008
Uden indvendig korrosionsbeskyttelse 50
Ukendt Ukendt 31. august 2008
Plasttanke Kugleformede tanke af fabrikant AJVA-PLAST A/S 0 Skal sløjfes straks
Andre 45 Senest 31. marts 2015
Ukendt Ukendt Senest 31. marts 2015