Lastbiler & jordmodtager

Ved kørsel med lastbil, er størrelsen på grunden, til og fra kørselsforhold, en vigtig forudsætning, for valg af lastbiltype. Afhængig af forholdene vælges den lastbil der er passende til opgaven, ud fra en økonomisk betragtning er det altid en fordel at køre med størst mulig lastbil.

Flere aksler på en lastbil giver større lasteevne og dermed en bedre kørselsøkonomi.

Når der skal køres med lastbil bør man være opmærksom på følgende : lastbiler vejer meget fortov, indkørsler o.lign. er ikke lavet til at bære den store vægt, hvorfor jernplader ofte kan være en god ide. Hvis der er der luftledninger skal der være en frihøjde på minimum 5 m.

grab_lastbil-copy