GPS indmåling / afsætning

Vi har siden sommeren 2011 arbejdet med GPS udstyr.

Der arbejdes på nationalplan med at indføre en standard, når det gælder opmålinger, vi er i stand til at foretage indmåling i alle gængse koordinatsystemer.

På forlangende kan vi fortage præcis indmåling af udtagede jordprøver. Udstyret kan også anvendes til opmåling af miler eller udgravninger. Vi kan forestå lettere afsætningsopgaver, af eks. brønde, ledninger, kantsten eller andre konstruktioner.

Efter at brønde og kantsten er sat og ledningerne er gravet ned, kan vi fortage den forlangte opmåling og aflevere dokumentationen til bygherre.

gps-indmaaling